Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 59,45 2,80
DAH 4.270 -11 (-2,51) 108,32 0,39
DLD 6.400 0 (0) -6,09 2,43
DTI 3.372 -28 (-0,82) 155,40 0,33
DXL 5.800 0 (0) 45,07 0,53
EIN 3.715 +115 (+3,19) -24,56 0,38
SGH 0 -24.200 (-100,00) 16,49 1,57
VIR 4.300 0 (0) 4,99 0,46
VNG 9.000 0 (0) 271,84 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Minh Tuấn 8,91%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á 2,38%
Trần Kim Phượng 1,97%
Nguyễn Đức Thịnh 1,69%
NGUYỄN VĂN ĐÔNG 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 17/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/06/2023

Xem thêm