Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DAH 4.200 -1 (-0,23) -4,29 0,44
DLD 36.000 0 (0) -49,34 5,34
DTI 10.000 0 (0) 105,02 0,99
DXL 3.500 0 (0) 28,71 0,33
MTC 9.500 0 (0) 499,07 0,89
OCH 7.100 0 (0) 4,88 0,81
SGH 0 -40.900 (-100,00) 104,96 3,02
VIR 9.400 0 (0) 8,23 0,79
VNG 14.300 +30 (+2,14) 76,41 1,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Kim Phượng 7,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 04/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 04/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 01/09/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020

Xem thêm