Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 10.900 0 (0) 30,57 0,31
CK8 3.500 0 (0) 12,04 0
CLG 1.100 0 (0) -0,11 0,88
DLR 8.500 0 (0) 102,24 0
EFI 2.500 0 (0) -3,52 0,35
HD2 17.173 -427 (-2,43) 1.142,42 1,40
HD6 13.220 -780 (-5,57) 3,77 0,64
HD8 6.200 +100 (+1,64) 11,97 0,50
HPI 33.500 0 (0) 50,20 6,83
HRB 26.500 0 (0) 7,21 1,26
IJC 13.450 -35 (-2,53) 5,66 0,76
ITA 4.240 -26 (-5,77) -22,21 0,37
ITC 7.720 -18 (-2,27) 5,55 0,34
KBC 23.000 -130 (-5,34) 11,39 0,99
KDH 26.600 +10 (+0,37) 17,18 1,62
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV 20,00%
Nguyễn Thùy Dung 4,93%
Đỗ Vương Tú 4,66%
Đinh Thị Việt Hương 3,36%
Trần Thị Kim Phượng 0,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 18/01/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 16/09/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 17/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 11/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 11/05/2021

Xem thêm