Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vinam (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AMV 3.092 -108 (-3,38) 29,44 0,24
CVN 2.791 -9 (-0,32) 7,92 0,21
DTH 15.600 0 (0) 48,38 0,92
JVC 3.190 -3 (-0,93) 6,82 0,72
MRF 28.500 0 (0) 35,80 2,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Mỹ Nhung 4,97%
Lê Đức Khanh 3,20%
Ngô Văn Bình 3,03%
NGUYỄN MINH TUẤN 2,82%
Nguyễn Mạnh Cường 2,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 10/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 25/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 05/07/2023

Xem thêm