Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0) 8,21 1,22
BGW 19.500 0 (0) 34,11 1,90
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 14,48 0,87
BPW 14.900 0 (0) 12,79 1,35
BTW 0 -32.000 (-100,00) 8,47 1,35
BWA 12.400 0 (0) 16,63 0,97
BWE 44.200 -10 (-0,22) 11,35 2,17
BWS 34.400 0 (0) 14,08 3,24
CLW 30.000 0 (0) 14,01 1,73
CMW 14.700 0 (0) 22,08 1,36
CTW 26.100 +3.400 (+14,98) 18,52 1,52
DBW 10.000 0 (0) 224,58 0,84
GDW 0 -30.400 (-100,00) 17,98 1,80
NBW 20.300 -2.200 (-9,78) 12,46 1,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ 51,00%
Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP 47,61%
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 22,54%
Phạm Quốc Khánh 0,01%
Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 28/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 22/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 15/04/2021

Xem thêm