Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 31.495 +695 (+2,26) -126,53 2,77
ART 14.987 -413 (-2,68) 455,51 1,24
BMS 25.658 -942 (-3,54) 6,86 1,66
BVS 40.134 -1.366 (-3,29) 11,71 1,34
CSI 37.355 +2.755 (+7,96) 88,67 3,60
DSC 23.024 -776 (-3,26) -610,27 2,11
EVS 37.828 -1.772 (-4,47) 10,54 2,30
FTS 64.800 -470 (-6,76) 18,10 3,69
HAC 18.016 -484 (-2,62) 17,59 1,66
HBS 16.706 -594 (-3,43) 116,03 1,37
HCM 44.500 -320 (-6,70) 16,48 2,80
IVS 19.218 -1.382 (-6,71) 45,18 1,85
MBS 40.669 -1.331 (-3,17) 19,36 3,37
ORS 28.250 -205 (-6,76) 17,42 2,54
PHS 20.500 -900 (-4,21) 24,00 1,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 75,62%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 4,97%
Cát Huy Long 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 22/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 18/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 21/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 22/10/2020

Xem thêm