Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.300 0 (0) 3.952,84 0,40
ALV 3.978 -22 (-0,55) 4,96 0,30
ATB 597 +97 (+19,40) -0,11 0,24
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.000 -10 (-1,63) 111,47 0,63
BCO 11.000 0 (0) 0 0
BMN 8.200 +100 (+1,23) 4,98 0,75
BOT 3.287 +87 (+2,72) -2,15 1,31
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 6.850 -11 (-1,58) 16,00 0,57
C4G 11.607 -93 (-0,79) 24,55 1,10
C92 3.008 +8 (+0,27) 406,24 0,26
CDC 20.200 -5 (-0,24) 26,06 1,27
CIG 6.160 -4 (-0,64) 11,57 1,16
CII 18.350 -85 (-4,42) 26,86 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 65,66%
Đoàn Hồng Việt 2,46%
Dương Quốc Chính 0,21%
Đặng Thị Quỳnh 0,20%
HOÀNG CÔNG VĨNH 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 07/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/07/2023

Xem thêm