Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 21.195 +2.695 (+14,57) 9,14 1,60
CPA 8.000 0 (0) -19,98 3,41
CTP 7.901 -99 (-1,24) 5.952,96 0,65
EPC 8.100 0 (0) -6,99 1,72
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 8.420 -680 (-7,47) 49,76 0,80
IFS 31.869 -531 (-1,64) 13,11 2,04
NAF 17.350 -50 (-2,80) 9,94 1,09
PCF 4.940 +40 (+0,82) 71,43 0,70
QHW 36.200 +2.100 (+6,16) 6,85 1,18
SCD 14.100 0 (0) -0,90 0
SKH 29.000 +200 (+0,69) 11,10 2,14
VCF 223.800 +470 (+2,14) 13,47 2,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Ngọc Lan Phương 14,16%
Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public 12,36%
Võ Thiện Tâm 5,00%
ĐINH VĂN ANH TUẤN 4,99%
Lê Minh Vĩnh 4,67%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 12/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023

Xem thêm