Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 28.000 0 (0) 42,97 2,56
CPA 6.800 0 (0) -6,36 2,65
CTP 4.740 -60 (-1,25) 71,00 0,39
EPC 14.200 0 (0) -11,54 2,42
FGL 12.500 0 (0) -7,10 2,77
HKT 0 -4.600 (-100,00) 44,36 0,40
IFS 25.500 0 (0) 11,71 1,70
NAF 15.500 -45 (-2,82) 9,57 0,84
PCF 5.800 -100 (-1,69) -7,30 0,81
QHW 26.950 +250 (+0,94) 5,34 1,01
SCD 16.000 0 (0) -1,85 1,95
SKH 25.668 -332 (-1,28) 8,16 2,15
SKN 11.000 0 (0) 24,23 1,02
VCF 190.000 0 (0) 13,39 2,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
12,36%
Công ty Cổ Phần Mingcha 12,36%
Đỗ Cần 4,62%
Nguyễn Phương Nam 0,10%
Nguyễn Lê Việt Hùng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 17/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 16/01/2023

Xem thêm