Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCB 700 0 (0) 0,19 0,05
CLM 77.128 -72 (-0,09) 4,09 1,23
CST 23.305 +5 (+0,02) 3,33 0,84
HLC 13.743 +43 (+0,31) 3,91 0,79
MDC 10.620 -80 (-0,75) 4,45 0,73
NBC 12.314 -86 (-0,69) 4,57 0,83
SHN 0 -6.900 (-100,00) 235,77 0,56
TC6 10.691 +91 (+0,86) 6,36 0,87
TDN 10.894 +194 (+1,81) 3,12 0,80
THT 12.303 -97 (-0,78) 4,15 0,84
TMB 77.228 -72 (-0,09) 3,32 1,61
TVD 12.842 +42 (+0,33) 4,27 0,78
VDB 900 0 (0) 0,15 0,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV 65,14%
Nguyễn Thị Bích Hải 0,01%
Nguyễn Ngọc Dũng 0%
Nguyễn Huy Hoàng 0%
Đinh Văn Chiến 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm