Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 10.900 0 (0) 18,35 0,60
ALV 3.122 -178 (-5,39) 3,15 0,25
ATB 977 -23 (-2,30) -0,18 0,33
B82 713 +13 (+1,86) 6,89 0,07
BHT 12.800 0 (0) -9,14 0
BMN 9.600 +700 (+7,87) 5,86 0,89
BOT 3.352 -248 (-6,89) -5,91 0,75
C12 4.000 0 (0) 5,65 0,25
C4G 9.508 +508 (+5,64) 16,27 0,87
C69 6.135 +135 (+2,25) 18,63 0,49
C92 2.859 +59 (+2,11) 14,70 0,25
CMS 0 -7.600 (-100,00) 7,60 0,64
CSC 44.267 +2.467 (+5,90) 3,85 1,44
CTX 0 -7.600 (-100,00) 43,68 0,61
CX8 0 -5.100 (-100,00) 14,18 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Huỳnh Thị Mai Dung 14,79%
Nguyễn Thị Hồng Cúc 1,67%
CTCP Chứng khoán Đại Dương 0,89%
Nguyễn Đỗ Đức Lâm 0,67%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 11/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 19/09/2021

Xem thêm