Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.500 0 (0) 254,58 0,41
ALV 8.906 +706 (+8,61) 5,43 0,59
ATB 780 -20 (-2,50) -0,14 0,31
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 5.980 +3 (+0,50) 44,82 0,63
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.500 +100 (+1,19) 6,27 0,79
BOT 2.800 0 (0) -2,00 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.730 +12 (+2,13) 13,96 0,47
C4G 9.885 +85 (+0,87) 22,38 0,93
C92 5.872 +672 (+12,92) 174,84 0,50
CDC 19.650 -5 (-0,25) 27,37 1,27
CIG 5.050 -5 (-0,98) 36,69 1,04
CII 16.200 -10 (-0,61) 10,73 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Huỳnh Thị Mai Dung 13,31%
Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA 3,18%
TRẦN VĂN NĂM 2,83%
Nguyễn Thị Hồng Cúc 1,37%
Nguyễn Đỗ Đức Lâm 0,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023

Xem thêm