Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 80.873 +873 (+1,09) 252,94 4,70
BXT 10.600 0 (0) 0 0
CCP 12.900 0 (0) 1.302,48 0,94
CCT 9.400 0 (0) 147,69 1,02
CDN 29.850 -350 (-1,16) 12,99 2,06
CMP 8.100 0 (0) 18,69 0,73
CPI 6.200 0 (0) 87,42 0
DDH 5.300 0 (0) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0) 0 0
DL1 12.579 -21 (-0,17) 54,35 1,10
DNL 20.000 0 (0) 9,05 1,49
DS3 8.843 -57 (-0,64) 12,81 0,83
DT4 7.100 0 (0) 4,31 0,61
DVP 59.900 +20 (+0,33) 9,05 1,82
DXP 21.764 +64 (+0,29) 9,20 1,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 56,58%
Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh 8,14%
Tập đoàn Geleximco - Công ty Cổ phần 4,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 15/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/07/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 09/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 18/01/2021

Xem thêm