Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 5.400 +100 (+1,89) 58,79 0,51
BFC 18.900 +10 (+0,53) 20,13 0,89
BT1 13.700 0 (0) 21,99 0,72
CPC 16.080 -520 (-3,13) 6,89 0,81
CSV 43.100 -5 (-0,11) 7,40 1,30
DCM 32.750 -5 (-0,15) 7,64 1,56
DDV 11.037 +37 (+0,34) 24,80 0,95
DGC 93.500 -40 (-0,42) 8,67 3,03
DHB 7.572 +272 (+3,73) -43,51 0
DOC 8.713 +13 (+0,15) 4,89 0,76
DPM 36.900 -10 (-0,27) 5,76 1,14
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 15.500 0 (0) 10,24 1,20
HSI 1.431 -69 (-4,60) -0,86 0
HVT 53.700 +1.700 (+3,27) 3,87 1,45
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương Mại-dịch Vụ Thanh Sơn Hóa Nông 20,34%
Võ Thanh Tùng 13,36%
Cao Thị Kim Tuyến 1,39%
Nguyễn Thị Lến 1,31%
AFC Umbrella Fund 1,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 18/01/2023

Xem thêm