Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.700 0 (0) 6,38 0,41
BT1 16.000 0 (0) 9,83 0,81
CPC 14.700 0 (0) 7,68 0,76
DDV 9.903 -197 (-1,95) 3,78 0,80
DGC 63.600 -80 (-1,24) 4,05 2,20
DHB 11.000 +1.400 (+14,58) 1,50 0
DOC 10.500 0 (0) 7,13 0,91
DPM 42.950 -10 (-0,23) 2,76 1,29
HAI 1.580 0 (0) -0,50 0,16
HPH 18.800 0 (0) -42,68 1,65
HSI 1.200 -100 (-7,69) -2,97 0
HVT 46.600 +100 (+0,22) 3,52 1,33
LAS 8.519 -281 (-3,19) 12,70 0,72
LTG 25.050 -150 (-0,60) 5,54 0,68
NFC 0 -11.800 (-100,00) 7,40 0,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH TMDV Thanh Sơn Hóa Nông 20,34%
Võ Thanh Tùng 13,36%
Võ Viết Thanh 8,38%
Cao Thị Kim Tuyến 1,39%
Nguyễn Thị Lến 1,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 20/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 07/09/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 25/04/2022

Xem thêm