Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 5.850 -4 (-0,67) 13,53 0,50
AST 50.000 -100 (-1,96) 22,02 4,10
BSC 0 -12.000 (-100,00) 14,35 0,99
COM 28.000 -20 (-0,70) 33,08 0,98
DGW 53.000 -90 (-1,66) 20,72 3,30
FRT 101.900 +10 (+0,09) -91,69 7,67
MWG 40.850 -10 (-0,24) 89,50 2,68
PET 26.900 -45 (-1,64) 37,05 1,37
PSD 12.882 -118 (-0,91) 12,54 1,02
SAS 24.800 +100 (+0,40) 10,03 2,25
SBV 9.880 +19 (+1,96) -22,00 0,56
TV6 3.805 +5 (+0,13) 31,36 0,35
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 44,79%
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh 39,65%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 5,34%
TCT TNHH MTV Thương mại Dầu khí (Petechim) 3,65%
Công ty chứng khoán Sài Gòn 3,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 09/03/2023

Xem thêm