Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 5.260 -13 (-2,41) 29,33 0,46
AST 59.700 -40 (-0,66) 21,54 4,37
BSC 13.200 0 (0) 16,10 1,07
COM 33.750 +175 (+5,46) 12,66 1,08
DGW 63.000 -90 (-1,40) 28,30 3,87
FRT 161.000 -130 (-0,80) -72,68 12,32
MWG 60.500 -150 (-2,41) 84,40 3,40
PET 27.850 +180 (+6,90) 28,92 1,36
PSD 13.630 +230 (+1,72) 11,56 1,24
SAS 27.362 +962 (+3,64) 12,03 2,39
SBV 10.150 -25 (-2,40) 26,00 0,56
TV6 8.168 +668 (+8,91) 45,03 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu 44,79%
Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu 39,65%
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 5,34%
TCT TNHH MTV Thương mại Dầu khí (Petechim) 3,65%
Công ty chứng khoán Sài Gòn 3,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 21/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 23/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023

Xem thêm