Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 36.000 0 (0) 9,82 1,21
CEN 2.481 -119 (-4,58) 384,63 0,25
CMV 10.350 +15 (+1,47) 16,28 0,76
DKC 500 0 (0) 0,21 0,04
HFX 12.000 0 (0) -1,03 0
HTM 11.100 0 (0) -164,51 1,09
HTT 1.564 -136 (-8,00) -3,60 0,26
KGM 7.625 +325 (+4,45) 14,53 0,71
LBC 16.100 0 (0) 3,46 0,51
PIT 6.020 0 (0) -11,06 0,77
PNG 17.600 0 (0) 6,55 1,53
THS 13.300 +1.200 (+9,92) 15,21 0,88
TOP 1.295 -5 (-0,38) -42,07 0,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 51,00%
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 16,17%
Thái Trường An 0,78%
Nguyễn Việt Hùng 0,64%
Phan Tiến Dũng 0,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023

Xem thêm