Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 48.000 0 (0) 112,34 1,76
CEN 10.951 -1.149 (-9,50) 221,67 0,98
CGL 34.000 0 (0) 78,97 1,02
CMV 13.050 -75 (-5,43) 8,04 0,97
DKC 3.300 0 (0) 5,60 0,30
HFX 5.200 0 (0) -0,82 0
HTM 18.000 -1.000 (-5,26) 25.377,09 1,74
HTT 3.400 0 (0) -7,42 0,44
KGM 11.500 0 (0) 19,09 1,10
PIT 8.780 -66 (-6,99) 35,94 1,08
PNG 11.700 0 (0) 41,72 1,87
T12 69.100 0 (0) 356,15 2,73
TOP 2.400 0 (0) -0,69 0,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 51,00%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 16,17%
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) 0%
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 0%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 10/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 10/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021

Xem thêm