Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 50.000 +160 (+3,30) 40,64 1,85
CEN 8.448 +48 (+0,57) 21,44 0,62
CGL 34.000 0 (0) 0 0
CMV 14.550 0 (0) 10,50 1,02
DKC 11.000 0 (0) 18,67 1,00
HFX 1.400 0 (0) -0,22 0
HTM 12.091 -9 (-0,07) 567,07 1,16
HTT 1.000 0 (0) -1,66 0,13
KGM 9.000 0 (0) 9,62 0,82
PIT 5.500 -15 (-2,65) 42,04 0,65
PNG 12.000 0 (0) 6,59 1,96
T12 37.800 0 (0) 54,17 3,92
THS 0 -7.200 (-100,00) 6,10 0,50
TOP 600 0 (0) -0,17 0,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 51,00%
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần 24,26%
Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) 0%
Nguyễn Hoàng Sơn Lâm 0%
Nguyễn Ngọc Tuấn 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 09/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 04/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 07/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 08/09/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 27/04/2020

Xem thêm