Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 23.630 +130 (+0,55) 6,20 0,99
FPT 97.000 +140 (+1,46) 21,55 4,27
HIG 10.946 -154 (-1,39) -5,89 0,77
HPT 13.906 -694 (-4,75) 7,01 1,04
ICT 19.550 +5 (+0,25) 12,66 0,91
SBD 17.182 +1.782 (+11,57) 18,14 1,22
SRA 11.453 -47 (-0,41) 13,48 0,89
SRB 9.366 +766 (+8,91) -70,48 1,96
VLA 36.000 0 (0) -22,59 3,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Ngọc Tú 21,11%
AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 4,14%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 0%
Tô Thị Hằng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 20/02/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 29/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 30/07/2018

Xem thêm