Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.900 0 (0) 234,21 0,38
ALV 9.693 -107 (-1,09) 5,91 0,64
ATB 800 0 (0) -0,14 0,32
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.030 +1 (+0,16) 45,19 0,64
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.500 0 (0) 6,27 0,79
BOT 2.974 +74 (+2,55) -2,12 1,13
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.900 0 (0) 14,38 0,49
C4G 10.079 +79 (+0,79) 22,82 0,95
C92 4.447 +447 (+11,18) 132,41 0,38
CDC 19.650 +5 (+0,25) 27,37 1,27
CIG 5.300 +15 (+2,91) 38,50 1,09
CII 17.600 +5 (+0,28) 11,65 0,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG 16,83%
Phạm Văn Tùng 4,97%
Phạm Văn Xuyên 4,91%
Phạm Hồng Mạnh 3,34%
Hoàng Phương Thảo 0,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 06/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm