Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 84.068 -532 (-0,63) 262,94 4,88
BXT 10.600 0 (0) 0 0
CCP 12.200 0 (0) 1.231,80 0,89
CCT 9.400 0 (0) 147,69 1,02
CDN 30.883 -117 (-0,38) 13,48 2,14
CMP 8.100 0 (0) 18,69 0,73
CPI 6.736 -664 (-8,97) 94,98 0
DDH 5.300 0 (0) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0) 0 0
DL1 12.377 -123 (-0,98) 53,05 1,08
DNL 23.000 0 (0) 10,41 1,72
DS3 9.099 -1 (-0,01) 12,95 0,84
DT4 7.100 0 (0) 4,31 0,61
DVP 60.500 -50 (-0,81) 9,14 1,84
DXP 23.771 -229 (-0,95) 10,39 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy 98,89%
Lê Thị Ni Na 0,01%
Nguyễn Thị Thúy Diệu 0,01%
Hồ Anh Hùng 0%
Nguyễn Thị Tố Trinh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 06/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 26/01/2021

Xem thêm