Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 3.960 -10 (-2,46) -0,35 10,46
ANT 14.100 0 (0) 15,52 1,07
APF 61.016 +16 (+0,03) 7,76 1,40
BBC 51.000 0 (0) 8,75 0,67
BCF 30.982 -18 (-0,06) 14,40 2,65
BLT 51.900 +400 (+0,78) 14,32 1,88
BMV 12.000 0 (0) 134,30 1,17
C22 13.600 0 (0) 7,33 0,70
CAN 0 -40.500 (-100,00) 30,17 1,39
CBS 31.922 -578 (-1,78) 3,38 0,69
CLX 17.195 -205 (-1,18) 8,25 0,85
CMF 273.513 +413 (+0,15) 9,08 2,10
CMM 9.900 0 (0) 12,90 0,90
CMN 59.655 -5.145 (-7,94) 13,69 1,86
HHC 0 -115.200 (-100,00) 31,71 3,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần 30,72%
Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Mesa 20,08%
TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 20,00%
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải 5,87%
Lưu Thị Tuyết Hương 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020

Xem thêm