Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 5.400 -2 (-0,36) -0,46 4,52
ANT 9.538 -62 (-0,65) 10,57 0,77
APF 63.243 +43 (+0,07) 9,71 1,49
BBC 50.600 0 (0) 10,24 0,67
BCF 29.000 0 (0) 14,75 2,65
BLT 39.500 +200 (+0,51) 10,84 1,42
BMV 8.500 0 (0) 59,95 0,83
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 40.600 -4.400 (-9,78) 18,64 1,48
CBS 30.100 +600 (+2,03) 3,13 0,64
CLX 14.324 +24 (+0,17) 6,85 0,73
CMF 231.438 +8.438 (+3,78) 7,80 1,81
CMM 8.751 -49 (-0,56) 18,61 0,82
CMN 77.400 0 (0) 17,76 2,42
HHC 77.000 +1.000 (+1,32) 25,18 2,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket 30,72%
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket 20,08%
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket 20,00%
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket 5,01%
Lưu Thị Tuyết Hương 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020

Xem thêm