Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,73 0,48
ANT 11.502 -198 (-1,69) 3,47 0,70
APF 56.233 +133 (+0,24) 5,48 1,39
BBC 52.000 0 (0) 16,42 0,75
BCF 30.000 +500 (+1,69) 15,84 2,60
BLT 34.850 +550 (+1,60) 14,02 1,18
BMV 44.800 0 (0) 398,55 4,40
C22 16.880 +280 (+1,69) 7,19 0,84
CAN 0 -68.000 (-100,00) 37,94 2,32
CBS 28.567 +467 (+1,66) 3,03 0,62
CLX 14.098 -2 (-0,01) 6,81 0,74
CMF 185.000 0 (0) 6,76 1,81
CMM 7.073 -27 (-0,38) 10,77 0,66
CMN 63.900 0 (0) 14,52 2,05
HHC 0 -112.000 (-100,00) 28,83 3,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty Cổ phần 30,72%
Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Mesa 20,08%
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 20,00%
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải 5,01%
Lưu Thị Tuyết Hương 1,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 30/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm