Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 20.689 -811 (-3,77) 10,87 1,94
APF 69.506 -94 (-0,14) 7,23 1,92
BBC 64.500 -470 (-6,79) 29,06 0,97
BCF 39.177 -23 (-0,06) 16,51 3,16
BKH 30.500 0 (0) 11,48 1,09
BLT 27.600 0 (0) 27,59 0,71
BMV 13.800 0 (0) 64,72 1,35
C22 19.000 0 (0) 7,26 0,94
CAN 52.000 0 (0) 9,75 1,84
CBS 61.781 -1.019 (-1,62) 0 2,67
CLX 28.404 -1.296 (-4,36) 17,16 1,90
CMF 213.400 0 (0) 9,68 3,18
CMN 59.700 0 (0) 12,95 2,00
HHC 0 -75.300 (-100,00) 35,88 2,74
HSL 9.010 -65 (-6,72) 11,23 0,66
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 49,00%
Công ty Cổ phần Transimex 35,02%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 4,93%
Công ty Cổ phần Hàng hải MACS 1,07%
Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt 0,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 08/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 05/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 05/02/2021

Xem thêm