Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.540 -3 (-0,65) -0,40 12,00
ANT 13.468 -32 (-0,24) 14,83 1,02
APF 68.148 +48 (+0,07) 7,86 1,56
BBC 50.200 0 (0) 8,62 0,66
BCF 0 -30.600 (-100,00) 13,53 2,62
BLT 51.375 -125 (-0,24) 14,17 1,86
BMV 12.100 0 (0) 135,42 1,18
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 0 -45.000 (-100,00) 33,52 1,54
CBS 29.321 +21 (+0,07) 3,11 0,63
CLX 17.819 -481 (-2,63) 8,55 0,89
CMF 218.000 0 (0) 7,24 1,67
CMM 9.844 +344 (+3,62) 12,79 0,90
CMN 74.800 0 (0) 17,16 2,33
HHC 87.200 +2.300 (+2,71) 24,50 2,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 49,00%
Công ty Cổ phần Transimex 29,68%
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 4,93%
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) 0,59%
Lê Thị Hồng Khoa 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023

Xem thêm