Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0) 8,91 1,15
BGW 18.000 0 (0) 34,37 1,76
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 11,57 0,87
BPW 24.700 0 (0) 21,21 2,24
BTW 33.375 -125 (-0,37) 8,87 1,41
BWA 11.500 0 (0) 15,42 0,90
BWE 45.200 -30 (-0,65) 13,11 2,25
BWS 35.472 +472 (+1,35) 14,32 3,29
CLW 33.000 0 (0) 19,22 2,01
CMW 14.700 0 (0) 45,10 1,41
CTW 21.100 +6.000 (+39,74) 10,14 0,88
DBW 10.000 0 (0) 222,38 0,84
GDW 0 -27.200 (-100,00) 16,09 1,61
NBW 0 -23.400 (-100,00) 15,13 1,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 10,92%
Hồ Lê Minh 7,23%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 2,31%
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021

Xem thêm