Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.600 0 (0) 8,13 1,18
BGW 18.000 0 (0) 33,23 1,76
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 10,26 0,87
BPW 21.900 0 (0) 19,22 2,03
BTW 0 -33.000 (-100,00) 8,61 1,43
BWA 10.100 0 (0) 13,54 0,79
BWE 43.900 +120 (+2,81) 12,26 2,26
BWS 33.576 -1.524 (-4,34) 13,08 3,16
CLW 30.000 0 (0) 13,76 1,84
CMW 15.100 0 (0) 52,45 1,47
CTW 17.600 0 (0) 11,25 1,03
DBW 10.000 0 (0) 222,38 0,84
GDW 25.650 -450 (-1,72) 10,44 1,55
NBW 0 -24.600 (-100,00) 14,99 1,67
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 10,92%
Hồ Lê Minh 7,23%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 2,31%
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 20/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 26/10/2020

Xem thêm