Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 17.800 0 (0) 8,91 1,15
BGW 18.000 0 (0) 34,37 1,76
BLW 17.100 0 (0) 21,67 1,57
BNW 9.200 0 (0) 11,57 0,87
BPW 24.700 0 (0) 21,21 2,24
BTW 0 -33.100 (-100,00) 8,76 1,39
BWA 11.500 0 (0) 15,42 0,90
BWE 45.200 0 (0) 13,02 2,23
BWS 34.900 -100 (-0,29) 14,28 3,28
CLW 33.000 0 (0) 19,22 2,01
CMW 14.700 0 (0) 45,10 1,41
CTW 21.319 -2.881 (-11,90) 14,32 1,24
DBW 10.000 0 (0) 222,38 0,84
GDW 0 -27.200 (-100,00) 16,09 1,61
NBW 0 -23.400 (-100,00) 15,13 1,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 51,00%
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam 10,92%
Hồ Lê Minh 7,23%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 2,31%
Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 2,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 04/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 15/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021

Xem thêm