Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 99.381 +1.181 (+1,20) 21,97 4,08
ASG 19.900 -5 (-0,25) 419,60 0,90
CCP 14.400 0 (0) -35,27 1,30
CCT 7.800 -400 (-4,88) 30,05 0,83
CDN 29.966 -1.134 (-3,65) 10,74 1,74
CIA 9.875 -125 (-1,25) 83,44 0,56
CLL 39.550 +5 (+0,12) 13,37 2,09
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 3.653 -347 (-8,68) -123,34 0
CQN 28.107 +7 (+0,02) 19,19 2,16
DDH 15.900 0 (0) 10,30 1,37
DL1 4.743 -57 (-1,19) 10,82 0,35
DNL 30.500 +3.900 (+14,66) 17,91 2,20
DS3 5.304 +4 (+0,08) 10,94 0,69
DVP 75.200 -30 (-0,39) 10,58 2,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn 25,64%
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong 22,06%
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Lê Hà 9,79%
Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái 6,90%
Nguyễn Thị Thu Trang 0,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 21/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 12/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023

Xem thêm