Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 35.452 +252 (+0,72) 7,27 1,52
BDT 11.249 -151 (-1,32) 14,53 0,76
BHC 1.600 0 (0) 15,96 0
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 20.860 +60 (+0,29) 16,55 0,54
BTN 2.700 0 (0) -1,46 0,52
CCM 42.000 0 (0) 3,85 0,55
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 2.800 0 (0) 31,55 0,33
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
DNP 0 -20.100 (-100,00) 46,66 0,44
DTC 4.235 -65 (-1,51) -1,01 1,02
DVG 0 -2.500 (-100,00) 28,75 0,23
DXV 6.020 -40 (-6,23) -7,11 0,59
FCM 4.090 +1 (+0,24) 14,72 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 51,38%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam 5,83%
Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 5,83%
Nguyễn Thị Thanh Hà 1,84%
ĐỒNG QUANG LỰC 0,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023

Xem thêm