Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cát Lợi (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CLC 43.500 0 (0) 7,37 1,30
HJC 6.400 +100 (+1,59) 9,29 0,48
NST 9.004 -196 (-2,13) 7,21 0,56
VTJ 0 -3.500 (-100,00) 10,36 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cát Lợi 51,00%
Công ty Cổ phần Cát Lợi 6,38%
Công ty Cổ phần Cát Lợi 4,07%
Nhâm Minh Thuận 0,43%
Lê Hồng Thúy 0,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 17/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/11/2023

Xem thêm