Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cát Lợi (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CLC 34.900 -10 (-0,28) 6,33 1,15
HJC 6.800 -200 (-2,86) 15,56 0,52
NST 8.311 -689 (-7,66) 3,79 0,55
VTJ 3.300 -200 (-5,71) -32,38 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 51,00%
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn 6,38%
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long 4,07%
Nhâm Minh Thuận 0,43%
Phạm Thị Bích Chi 0,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 16/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 16/01/2023

Xem thêm