Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần CokyVina (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -18.600 (-100,00) 50,72 0,93
KST 9.900 -1.100 (-10,00) 12,54 0,90
PMJ 14.000 0 (0) 14,20 0,56
PMT 8.400 0 (0) 12,97 0,51
SMT 12.744 -256 (-1,97) 90,39 1,06
VAT 1.300 0 (0) 34,67 0,12
VIE 8.000 0 (0) 8,26 1,11
VTC 14.000 0 (0) 44,75 0,72
VTE 7.100 0 (0) 1.756,36 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 49,00%
Nguyễn Mạnh Hải 11,66%
Nguyễn Thị Mai Hương 6,34%
AFC Umbrella Fund 3,97%
Công ty Tài Chính Bưu Điện 3,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 24/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 28/04/2022

Xem thêm