Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 24.950 -45 (-1,77) 8,41 1,01
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 65.000 +30 (+0,46) 27,26 3,45
BII 816 +16 (+2,00) -0,43 0,09
C21 18.000 0 (0) 19,28 0,50
CCL 10.950 +70 (+6,82) 10,80 0,93
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 26.500 -80 (-2,93) 15,79 1,79
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 7.650 -12 (-1,54) 192,45 0,63
D2D 48.500 0 (0) 72,06 1,57
DIG 26.700 -35 (-1,29) -695,51 2,10
DRH 3.300 -2 (-0,60) -4,30 0,27
DTA 4.220 -4 (-0,93) 37,37 0,38
DTD 32.823 +23 (+0,07) 14,07 1,45
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 1,33%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 1,30%
Nguyễn Ngọc Tiền 1,25%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 0,66%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 0,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 10/08/2023

Xem thêm