Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BIG 21.877 -823 (-3,63) 30,10 1,89
CKG 29.150 0 (0) 20,22 2,37
DCH 5.900 0 (0) 17,24 0,52
DXS 33.000 +10 (+0,30) 11,34 1,53
FID 6.149 -251 (-3,92) 152,15 0,63
LDG 15.100 -10 (-0,65) 112,76 1,16
PIV 2.145 -255 (-10,63) -1,52 0,25
TDC 22.100 +20 (+0,91) 18,63 1,73
VC3 53.405 -295 (-0,55) 54,28 4,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thọ Thắng 8,13%
Nguyễn Ngọc Tiền 1,44%
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang 1,40%
Nguyễn Thị Hoa Lệ 1,33%
Quảng Trọng Sang 0,73%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 13/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 13/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 31/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021

Xem thêm