Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cơ khí 120 (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 25.800 +50 (+1,97) 8,70 1,04
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 64.200 +110 (+1,74) 26,92 3,40
BII 900 0 (0) -0,48 0,10
C21 16.860 -1.040 (-5,81) 18,06 0,47
CCL 9.130 -12 (-1,29) 9,01 0,78
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 21.400 -15 (-0,69) 12,75 1,45
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 8.490 +5 (+0,59) 213,58 0,70
D2D 44.600 +25 (+0,56) 66,26 1,44
DIG 29.200 -10 (-0,34) -760,63 2,29
DRH 4.000 -2 (-0,49) -5,21 0,33
DTA 4.430 +6 (+1,37) 39,23 0,39
DTD 33.734 -66 (-0,20) 12,72 1,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Thùy My 23,33%
Trần Thị Yến Hà 22,19%
Công ty Cổ phần Cơ khí 120 10,00%
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5,05%
Phạm Thị Thu Nhài 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 03/04/2023

Xem thêm