Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần COMA 18 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 12.200 0 (0) 11,73 0,82
AMS 12.723 +223 (+1,78) 6,03 0,95
ATB 2.312 +12 (+0,52) -2,98 0,72
B82 2.001 -99 (-4,71) 19,34 0,20
BHT 12.800 0 (0) -3,88 0
BMN 15.100 +1.900 (+14,39) 9,44 1,38
BOT 11.485 -415 (-3,49) -14,42 2,10
BTU 14.200 +300 (+2,16) 6,32 0,97
BUD 18.000 -2.700 (-13,04) 24,25 1,51
C12 5.000 0 (0) 7,06 0,31
SII 17.000 +60 (+3,65) -12,21 0,78
TCD 24.900 +30 (+1,21) 6,32 1,78
TGG 12.000 +75 (+6,66) 5,18 1,07
THG 77.500 -130 (-1,64) 8,92 2,42
TTA 14.700 +5 (+0,34) 16,31 1,23
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư FIDEL 57,39%
Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng 0%
Trần Thị Thu Hiền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 25/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 30/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 27/01/2021

Xem thêm