Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 106.430 +830 (+0,79) 23,53 4,37
ASG 19.100 0 (0) 402,74 0,87
CCP 24.900 0 (0) -60,99 2,25
CCR 12.900 +100 (+0,78) 20,50 1,11
CCT 9.600 0 (0) 36,21 1,02
CDN 30.757 -243 (-0,78) 10,70 1,83
CIA 10.443 -557 (-5,06) 93,65 0,67
CLL 41.200 -20 (-0,48) 13,93 2,17
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 3.800 0 (0) 187,39 0
CQN 27.800 0 (0) 18,98 2,13
DDH 13.600 0 (0) 8,81 1,17
DL1 4.662 -138 (-2,88) 10,82 0,35
DNL 24.200 -3.800 (-13,57) 14,21 1,75
DS3 6.883 +183 (+2,73) 14,39 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Asg 48,82%
Nguyễn Phương Hiền 4,57%
Bùi Thế Đức 3,65%
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh 2,88%
ĐINH LÊ TRỌNG HIỀN 2,84%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm