Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 58.157 -143 (-0,25) 12,60 3,29
BHA 18.000 -700 (-3,74) 11,03 1,34
BSA 22.563 -37 (-0,16) 15,55 1,67
BTP 14.100 +10 (+0,71) 12,66 0,81
CHP 29.850 -10 (-0,33) 13,01 2,26
DNC 0 -53.600 (-100,00) 9,21 3,03
DNH 60.200 0 (0) 22,64 4,81
DRL 67.000 -70 (-1,03) 10,97 5,43
DTE 4.000 0 (0) 4,62 0,35
DTK 10.400 -400 (-3,70) 13,63 0,90
DTV 37.500 0 (0) 6,09 1,72
GEG 12.850 -40 (-3,01) 37,96 0,90
GHC 28.863 -437 (-1,49) 8,84 1,43
GSM 20.900 +1.900 (+10,00) 16,47 1,20
HJS 33.000 +900 (+2,80) 12,90 2,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 24,25%
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 22,97%
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 22,97%
Công ty tài chính cổ phần điện lực 4,19%
Phạm Ngọc Lễ 0,72%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 11/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 04/08/2023

Xem thêm