Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 30.000 0 (0) 8,41 1,07
CEN 5.707 -93 (-1,60) -116,86 0,57
CMV 9.200 +1 (+0,10) 11,90 0,69
DKC 1.300 0 (0) 0,68 0,10
HFX 1.400 0 (0) -0,33 0
HTM 10.718 +618 (+6,12) -51,58 1,05
HTT 1.100 0 (0) -2,98 0,17
KGM 7.729 -71 (-0,91) 19,26 0,73
LBC 18.400 0 (0) 5,03 0,66
PIT 7.280 -2 (-0,27) -153,29 0,86
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -10.000 (-100,00) 8,92 0,68
TOP 1.100 0 (0) -35,74 0,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Lệ 4,16%
Phạm Xuân Thủy 3,73%
Công ty TNHH Một Thành viên Duyên Hải Lào Cai 2,58%
Tưởng Thị Bích Thạch 2,21%
Nguyễn Xuân Bắc 2,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/06/2023

Xem thêm