Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 33.000 0 (0) 9,00 1,11
CEN 2.726 -74 (-2,64) 422,61 0,27
CMV 9.200 0 (0) 14,47 0,67
DKC 1.800 0 (0) 0,76 0,13
HFX 10.500 +1.300 (+14,13) -0,90 0
HTM 12.500 0 (0) -185,26 1,23
HTT 1.600 0 (0) -3,68 0,26
KGM 7.393 -107 (-1,43) 14,09 0,69
LBC 11.500 0 (0) 2,47 0,37
PIT 6.000 -3 (-0,49) -11,02 0,77
PNG 17.600 0 (0) 6,55 1,53
THS 0 -11.000 (-100,00) 12,58 0,73
TOP 1.279 +79 (+6,58) -41,55 0,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Lệ 4,16%
Phạm Xuân Thủy 3,73%
Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam 2,58%
Tưởng Thị Bích Thạch 2,21%
Nguyễn Xuân Bắc 2,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 16/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm