Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 30.000 0 (0) 8,41 1,07
CEN 5.996 -4 (-0,07) -122,78 0,60
CMV 8.800 -40 (-4,34) 11,64 0,68
DKC 1.800 0 (0) 0,94 0,14
HFX 1.367 -33 (-2,36) -0,33 0
HTM 13.440 +640 (+5,00) -64,68 1,32
HTT 1.118 +18 (+1,64) -3,03 0,17
KGM 7.438 -62 (-0,83) 18,53 0,70
LBC 18.400 0 (0) 5,03 0,66
PIT 7.030 0 (0) -150,09 0,84
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -10.000 (-100,00) 8,92 0,68
TOP 1.023 -77 (-7,00) -33,24 0,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Lệ 4,16%
Phạm Xuân Thủy 3,73%
Công ty TNHH Một Thành viên Duyên Hải Lào Cai 2,58%
Tưởng Thị Bích Thạch 2,21%
Nguyễn Xuân Bắc 2,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 12/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/06/2023

Xem thêm