Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cầu Đuống (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 12.150 +5 (+0,41) 18,62 0,99
ACE 36.600 +200 (+0,55) 6,47 1,56
ADP 22.800 0 (0) 8,98 1,83
BDT 12.999 -101 (-0,77) 11,09 0,86
BHC 2.000 +200 (+11,11) 20,48 0
BMP 115.500 +550 (+5,00) 9,08 3,52
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 22.000 0 (0) 14,22 0,56
BTN 2.894 -6 (-0,21) -1,85 0,42
C32 18.950 +95 (+5,27) 183,94 0,50
CCM 31.800 0 (0) 3,72 0,47
CDG 2.500 0 (0) 2,02 0,18
CGV 2.900 -100 (-3,33) -7,76 0,34
CHC 3.600 0 (0) 3,95 0,29
CLH 26.689 -111 (-0,41) 6,80 1,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Cầu Đuống 42,68%
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12,39%
Nguyễn Thị Liên 5,17%
Nguyễn Văn Minh 5,02%
Ngô Thành An 4,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 14/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 10/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 05/08/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 03/11/2020

Xem thêm