Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 78.943 -1.657 (-2,06) 252,13 4,68
BXT 10.600 0 (0) 0 0
CCP 12.900 +1.400 (+12,17) 1.161,13 0,84
CCT 9.400 0 (0) 147,69 1,02
CDN 30.209 +109 (+0,36) 13,21 2,10
CMP 8.100 0 (0) 18,69 0,73
CPI 6.200 0 (0) 86,99 0
DDH 5.300 0 (0) 1,38 0,44
DKH 21.000 0 (0) 0 0
DL1 12.455 -545 (-4,19) 56,53 1,15
DNL 20.000 0 (0) 9,05 1,49
DS3 8.802 -198 (-2,20) 12,81 0,83
DT4 7.100 0 (0) 4,31 0,61
DVP 59.600 -70 (-1,16) 9,11 1,84
DXP 21.709 +209 (+0,97) 9,12 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 80,90%
CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân 14,27%
Đoàn Xuân Vinh 0,02%
Đoàn Xuân Vĩnh 0,01%
Phan Thị Kim Yến 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 28/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 10/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 16/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 15/04/2021

Xem thêm