Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 35.000 0 (0) 6,19 1,49
ADP 20.500 -500 (-2,38) 11,56 1,75
BCC 13.281 +81 (+0,61) -34,58 0,80
BDT 14.304 +4 (+0,03) 8,80 0,92
BHC 2.100 +200 (+10,53) 21,50 0
BT6 3.316 +116 (+3,63) -1,33 0
BTD 23.200 0 (0) 14,99 0,59
BTN 3.409 +9 (+0,26) -2,17 0,49
BTS 6.305 -195 (-3,00) 36,26 0,54
CCM 47.000 0 (0) 5,50 0,69
CDG 3.300 0 (0) 2,66 0,24
CGV 2.808 +8 (+0,29) -7,51 0,33
DNP 0 -23.200 (-100,00) 531,34 0,59
DTC 5.480 +180 (+3,40) -2,70 0,71
DVG 4.267 +267 (+6,68) 56,77 0,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thái Hưng 26,77%
Thái Vân Thanh 14,26%
Nguyễn Phan Ngọc Dung 3,71%
Võ Hữu Nhưỡng 3,18%
Trần Văn Hòa 3,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 10/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/04/2019

Xem thêm