Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 12.050 0 (0) 20,23 1,10
ACE 33.613 -2.187 (-6,11) 5,94 1,43
ADP 18.000 0 (0) 10,58 1,60
BDT 16.803 +103 (+0,62) 18,29 1,16
BHC 2.000 0 (0) 20,48 0
BMP 86.000 -130 (-1,48) 7,05 2,55
BT6 4.900 0 (0) -1,96 0
BTD 21.300 0 (0) 13,77 0,54
BTN 3.500 -100 (-2,78) -2,23 0,50
C32 17.350 +25 (+1,46) 16,72 0,45
CCM 42.400 +4.800 (+12,77) 4,96 0,62
CDG 2.500 0 (0) 2,02 0,18
CGV 2.700 0 (0) -7,22 0,32
CHC 3.600 0 (0) 3,95 0,29
CLH 24.693 +293 (+1,20) 5,99 1,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thái Hưng 26,77%
Thái Vân Thanh 14,26%
Nguyễn Phan Ngọc Dung 3,71%
Võ Hữu Nhưỡng 3,18%
Trần Văn Hòa 3,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 10/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/06/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/04/2019

Xem thêm