Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 13.900 -30 (-2,11) 20,23 1,13
ACE 36.777 +177 (+0,48) 7,55 1,57
ADP 27.450 -150 (-5,18) 8,77 2,04
BDT 11.004 +604 (+5,81) 14,22 0,74
BHC 1.518 -82 (-5,13) 15,14 0
BMP 107.500 -230 (-2,09) 9,26 3,06
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 19.362 -638 (-3,19) 15,36 0,50
BTN 2.717 +17 (+0,63) -1,47 0,53
C32 17.300 0 (0) -85,93 0,49
CCM 45.000 0 (0) 4,13 0,59
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 4.691 +591 (+14,41) 52,86 0,55
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 22.394 -606 (-2,63) 7,36 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Tnhh Thái Hưng 26,77%
Thái Vân Thanh 14,26%
Phan Hoàng Tuấn 6,89%
Nguyễn Phan Ngọc Dung 3,71%
Võ Hữu Nhưỡng 3,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 10/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 24/06/2020

Xem thêm