Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 19.800 -60 (-2,94) 14,13 0,86
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 51.600 -270 (-4,97) 22,04 2,74
BII 745 -55 (-6,88) -0,40 0,08
C21 11.500 -1.200 (-9,45) 18,59 0,34
CCL 7.510 +11 (+1,48) 7,76 0,65
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 18.650 -135 (-6,75) 12,37 1,29
CLG 608 -92 (-13,14) -0,06 0,48
CRE 7.890 -34 (-4,13) 1.825,81 0,65
D2D 42.600 -125 (-2,85) 63,29 1,37
DIG 27.400 -140 (-4,86) 140,74 2,12
DRH 3.660 -27 (-6,87) -4,77 0,30
DTA 4.050 -21 (-4,92) 54,88 0,36
DTD 24.377 -823 (-3,27) 5,40 0,95
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trịnh Sướng 9,40%
DƯƠNG THẾ NGHIÊM 5,64%
Tăng Lưỡng Nghi 5,16%
Trương Bích Đào 4,81%
Trần Thanh Tân 3,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 25/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 20/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023

Xem thêm