Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.000 0 (0) -1,35 0
APT 3.400 0 (0) -0,22 0
ATA 2.400 0 (0) -128,47 0
AUM 10.500 0 (0) 240,95 1,04
AVF 1.100 0 (0) -0,45 0
BLF 0 -3.300 (-100,00) -3,54 0,28
CAD 1.700 0 (0) -1,69 0
CAT 22.600 0 (0) 7,26 1,64
CCA 18.450 +350 (+1,93) 4,26 0,90
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
CQN 21.615 +1.715 (+8,62) 17,25 1,81
KHS 0 -18.700 (-100,00) 5,74 1,02
SJ1 13.275 +375 (+2,91) 22,11 1,05
TAR 25.483 +383 (+1,53) 12,50 1,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Thanh Vân 4,92%
Nguyễn Trường Sơn 4,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 26/04/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 28/09/2021

Xem thêm