Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.500 0 (0) 3.519,65 0,36
ALV 4.405 -95 (-2,11) 5,50 0,33
ATB 654 -46 (-6,57) -0,12 0,25
B82 600 0 (0) 5,80 0,06
BCE 6.280 -9 (-1,41) -3,76 0,68
BMN 8.000 0 (0) 4,86 0,73
BOT 4.418 -182 (-3,96) -4,14 1,37
C12 3.600 0 (0) 5,08 0,22
C47 7.130 -17 (-2,32) 33,93 0,55
C4G 14.094 -806 (-5,41) 23,44 1,36
C92 3.860 -140 (-3,50) 521,30 0,33
CC1 17.658 -1.042 (-5,57) 28,41 1,43
CDC 19.950 -5 (-0,25) 25,08 1,36
CIG 7.010 +1 (+0,14) 43,23 1,33
CII 21.100 -130 (-5,80) 97,68 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Quỳnh Như 4,48%
Trần Tấn Phát 4,33%
Đỗ Thị Phong Lan 0,01%
Hoàng Thị Loan 0%
Huỳnh Tấn Trí 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 15/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/05/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 13/02/2023

Xem thêm