Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.830 +8 (+1,68) -0,43 12,76
ANT 12.919 +619 (+5,03) 14,22 0,98
APF 66.212 +612 (+0,93) 7,64 1,52
BBC 51.300 +155 (+3,11) 8,80 0,67
BCF 31.000 0 (0) 13,71 2,65
BLT 51.544 -256 (-0,49) 14,22 1,87
BMV 10.500 -100 (-0,94) 117,51 1,03
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 0 -37.000 (-100,00) 27,56 1,27
CBS 28.961 -39 (-0,13) 3,07 0,63
CLX 15.147 +47 (+0,31) 7,26 0,75
CMF 262.200 +22.200 (+9,25) 8,71 2,01
CMM 8.700 0 (0) 11,28 0,79
CMN 74.800 0 (0) 17,16 2,33
HHC 0 -83.400 (-100,00) 22,95 2,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng 2,76%
Lê Anh Tuấn 0,67%
Nông Thị Hoa 0,62%
Nông Thị Thu Hà 0,57%
Nông Văn Ba 0,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2020 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2023

Xem thêm