Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.750 -4 (-0,83) -0,42 12,55
ANT 12.339 +439 (+3,69) 13,59 0,94
APF 65.580 +380 (+0,58) 7,56 1,50
BBC 49.750 0 (0) 8,54 0,65
BCF 31.000 0 (0) 13,71 2,65
BLT 51.816 +1.116 (+2,20) 14,29 1,88
BMV 10.600 0 (0) 118,63 1,04
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 37.000 0 (0) 27,56 1,27
CBS 29.032 +32 (+0,11) 3,08 0,63
CLX 15.129 +229 (+1,54) 7,26 0,75
CMF 240.000 +12.000 (+5,26) 7,97 1,84
CMM 8.700 +500 (+6,10) 11,27 0,79
CMN 77.400 0 (0) 17,76 2,42
HHC 79.275 -7.225 (-8,35) 22,95 2,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng 2,76%
Lê Anh Tuấn 0,67%
Nông Thị Hoa 0,62%
Nông Thị Thu Hà 0,57%
Nông Văn Ba 0,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 20/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2020 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 18/04/2023

Xem thêm