Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 10.450 -150 (-1,42) 103,43 0,94
BVG 6.395 -105 (-1,62) 130,81 0,81
CBI 22.606 +6 (+0,03) 2,84 2,22
DFC 29.000 0 (0) 10,78 1,12
DPS 2.000 0 (0) -9,23 0,19
HLA 1.800 0 (0) -0,46 0
HMG 12.800 0 (0) 103,34 1,30
HSV 11.858 -342 (-2,80) 10,38 1,10
ITQ 7.290 -110 (-1,49) 13,35 0,65
KKC 0 -27.000 (-100,00) 5,50 1,84
KMT 10.000 +400 (+4,17) 6,07 0,75
KTL 25.700 +300 (+1,18) 21,80 1,37
KVC 5.977 -123 (-2,02) -8,98 0,59
MEL 15.100 +100 (+0,67) 3,61 0,90
MHL 5.500 -500 (-8,33) 29,13 0,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần 52,54%
Công ty Cổ phần Xây lắp điện I 25,09%
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 9,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 26/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 20/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021

Xem thêm