Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.400 0 (0) -4,81 0
ANV 30.800 +120 (+4,05) 27,12 1,38
APT 3.300 0 (0) -0,21 0
ASM 9.300 +27 (+2,99) 13,05 0,40
ATA 1.200 0 (0) -64,23 0
AVF 500 0 (0) -0,20 0
BAF 25.900 +35 (+1,36) 64,48 1,91
BLF 0 -3.200 (-100,00) 0 0
CAD 700 0 (0) -0,11 0
CAT 16.022 +222 (+1,41) 4,63 1,07
CCA 15.000 0 (0) -66,79 0,85
CMX 8.680 +21 (+2,47) 19,81 0,62
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
DAT 9.000 -17 (-1,85) 7,23 0,68
DBC 25.650 +55 (+2,19) -102,45 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 10,00%
Bùi Phan Hoàng Anh 7,49%
Bùi Phan Hoàng Anh 6,95%
Huỳnh Văn Long 1,26%
Cao Thị Ngọc Xuân 0,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm