Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.390 -1 (-0,11) -33,70 0,44
ABS 5.240 -6 (-1,13) 29,22 0,46
ABT 35.000 0 (0) 4,87 0,86
ACL 13.250 +5 (+0,37) 53,14 0,83
AGF 3.000 0 (0) -9,45 0
ANV 33.750 -25 (-0,73) -133,64 1,57
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 11.550 -15 (-1,28) 19,47 0,49
ATA 800 0 (0) -42,82 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 20.950 -35 (-1,64) 26,81 1,83
BLF 5.075 -25 (-0,49) 13,70 0,50
CAD 800 0 (0) -0,10 0
CAT 18.113 +13 (+0,07) 6,77 1,16
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Vĩnh Hoàng Chương 11,10%
Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau 10,00%
BÙI NGUYÊN KHÁNH 8,51%
Bùi Phan Hoàng Anh 7,49%
Phan Thị Ngọc Ánh 7,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 10/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 10/03/2020

Xem thêm