Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 63.474 +474 (+0,75) 8,44 2,43
DHC 39.300 0 (0) 10,23 1,71
GVT 82.000 0 (0) 20,07 1,69
HAP 4.650 -8 (-1,69) 29,14 0,43
HHP 9.800 +30 (+3,15) 28,81 0,79
PRT 11.106 -394 (-3,43) 32,15 0,84
SVT 11.200 +25 (+2,28) 7,59 0,83
VID 5.800 +10 (+1,75) 11,13 0,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Xuân Lương 5,31%
Trương Thị Hoàng Anh 5,02%
TRẦN CÔNG BÌNH 4,50%
Trần Thị Bính 2,68%
HỨA MINH HỒNG 2,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 16/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 25/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 17/05/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 18/02/2021

Xem thêm