Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HNX | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 3.460 -5 (-1,42) -0,31 9,14
ANT 14.522 -78 (-0,53) 15,99 1,10
APF 60.344 +144 (+0,24) 7,68 1,38
BBC 51.000 0 (0) 8,75 0,67
BLT 50.700 0 (0) 13,98 1,83
BMV 12.000 0 (0) 134,30 1,17
BNA 11.220 -880 (-7,27) 5,90 0,57
C22 13.600 0 (0) 7,33 0,70
CAN 43.400 +3.400 (+8,50) 32,33 1,49
CBS 31.667 -33 (-0,10) 3,36 0,68
CLX 15.612 -288 (-1,81) 7,49 0,78
CMF 260.000 +8.000 (+3,17) 8,63 2,00
CMM 10.094 +194 (+1,96) 13,16 0,92
CMN 59.700 0 (0) 13,70 1,86
HHC 0 -115.200 (-100,00) 31,71 3,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty Cổ phần 27,75%
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 14,64%
Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 14,64%
Phạm Hữu Quý Lâm 8,76%
Low Say Pun 7,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023

Xem thêm