Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.000 0 (0) 203,66 0,33
ALV 10.990 +790 (+7,75) 6,70 0,73
ATB 700 0 (0) -0,13 0,28
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.050 -3 (-0,49) 45,34 0,64
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 7.983 +83 (+1,05) 5,89 0,74
BOT 2.884 -16 (-0,55) -2,06 1,10
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 6.020 -13 (-2,11) 14,67 0,50
C4G 10.492 +492 (+4,92) 23,75 0,99
C92 3.700 0 (0) 110,17 0,32
CDC 19.850 +5 (+0,25) 27,65 1,29
CIG 5.340 +3 (+0,56) 38,79 1,10
CII 17.500 +20 (+1,15) 11,59 0,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 16,59%
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 3,58%
Phạm Thị Trung Hiếu 2,76%
NGUYỄN LƯƠNG AM 2,09%
Nguyễn Đức Viện 1,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023

Xem thêm