Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần 22 (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 4.740 0 (0) -0,42 12,52
ANT 13.003 +3 (+0,02) 14,32 0,99
APF 68.363 -137 (-0,20) 7,88 1,57
BBC 50.200 0 (0) 8,62 0,66
BCF 30.500 0 (0) 13,49 2,61
BLT 51.176 +276 (+0,54) 14,12 1,85
BMV 12.100 0 (0) 135,42 1,18
C22 17.000 0 (0) 9,16 0,87
CAN 0 -45.000 (-100,00) 33,52 1,54
CBS 29.430 -170 (-0,57) 3,12 0,64
CLX 18.465 +765 (+4,32) 8,86 0,92
CMF 218.000 0 (0) 7,24 1,67
CMM 10.000 +100 (+1,01) 12,98 0,91
CMN 74.800 0 (0) 17,16 2,33
HHC 0 -80.000 (-100,00) 22,02 2,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần 22 51,35%
Hoàng Thu Huyền 1,37%
Hoàng Thu Huyền 1,37%
Nguyễn Thị Tuyết Sương 0,56%
Nguyễn Huy Trường 0,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2024
BCTC đã kiểm toán Q4 - 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm