Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.700 0 (0) 5,99 1,07
BGW 20.600 0 (0) 32,70 1,93
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 0 -36.500 (-100,00) 6,65 1,35
BWA 9.900 0 (0) 33,64 0,77
BWE 41.900 -35 (-0,82) 12,98 1,61
BWS 31.805 +5 (+0,02) 12,38 2,69
CLW 46.000 0 (0) 12,66 2,60
CMW 11.600 -1.300 (-10,08) 10,31 1,05
CTW 28.833 +633 (+2,24) 10,96 1,52
DNA 25.000 0 (0) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 35.000 0 (0) 12,88 1,80
GDW 31.450 -1.850 (-5,56) 23,61 1,85
NBW 29.800 -3.000 (-9,15) 12,59 2,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 32,82%
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 17,05%
Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương 1,67%
Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương 1,00%
Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương 0,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/08/2023

Xem thêm